Även lagning och retuschering av ram.
Arbetet slutfört!