Konservering och restaurering av altarbord ned fästning av lösa färgskikt, samt laga färgbortfall och andra skador.

Arbetet slutfört!