Rum i äldre gård. Lump papp och linoljefärg tak, vägg, golv.

Arbetet slutfört!