Målning av bibel och dyn hurtsar.

Arbetet slutfört!