Måleri arbeten med Linoljefärg brokvist,fönster garageport,balkong samt färga in skador på timmer väggar.

Arbetet slutfört!