Färga in en nytillverkad låda likt befintliga timmerväggar.

Arbetet slutfört!