Laga skador av befintlig marmorering samt retuschera in dom.

Arbetet slutfört!