Kopiera av ett skinnbeslag till en möbel samt färga in likt befintliga beslag.

Arbetet slutfört!