2 strykningar linoljefärg på nya fönster.
Fortsättning våren 2016.