Laseringar av timmerväggar,paneltak,fönster mm.Enkel träådring av dörr.

Arbetet slutfört!