Pappspänning av tak,lagning av pappspännda väggar,samt ommålning av fuktskadade väggfält.
Snickerier är målade med linoljefärg,tak & väggar med matt linoljefärg.

Arbetet slutfört!