Restaurering av timmerväggar:Borttagning av klotter,tvättning,ny tjärstrykning.
Väggar har även även retuscherats efter tjärning.
Taket är målat med linoljefärg,även så blindfönstret.Arbetet slutfört!