Lagning av limfärgstapet,målning av tak med matt linoljefärg.Lagning avtvättning,inoljning samt retuschering av säng.