Altarmålning av Lars Kers 1925.

Nedfästning av färgflagor och två bulor i putsen samt retuschering av äldre stötskador

och färgbortfalls skador.Lätt rengöring och ytbehandling av hela målningen.