Spackling och målning av tak samt uppsättning av takrosett, lagning av pappspännda väggar

samt uppsättning av lumppapp målning med emulsionsfärg.

Framtagning av murstock samt målning.

Snickerier underarbeten och målning med linoljefärg.Arbetet slutfört!!!.