Lagning av pappspännt tak samt målning av vägg & fönsterparti,

efter vattenskada.Arbetet slutfört!.