Lagning av förgyllnings skador på en pendyl.

Arbetet slutfört!!!