Invändig målning av väggar & snickerier med linoljefärg.

Samt ommålning av ytterdörrar & lite bättringar av brokvistars golv.

Framöver blir det lite marmorerings & ådrings jobb.Obs!!( balkarna i taket

skall också målas.)

Arbetet pågår!!!!