Skall försöka uppdatera bloggen oftare framöver! Det är mycket arbete så det har legat efter.