Äldre fastighet med modernt måleri.

Arbetet pågår!