konservering och lagning av hål på tavla samt lagning av ornament på tavelram.

Ram slutförd, Tavelobjekt pågår.