Ny mahogny ådring och ett ornament som saknades gjordes nytt och förgylldes.

Arbete slutfört